top of page
Asistova_inventura.jpg

ASISTOVANÁ INVENTÚRA

ASISTOVANÁ
INVENTÚRA

Z dôvodu, že niektorí naši klienti preferujú vlastný manažment inventúry, ponúkame alternatívu tzv. "asistovanej inventúry". Jedná sa o sprostredkovanie personálu pre vykonanie inventúry. Inventúra a jej organizácia je plne v réžii klienta.

Asistence_2000.jpg

Prečo si vybrať nás?

  • Eliminácia práce s náborom brigádnikov na inventúru

  • Jednoduché preškolenie (jedná sa o pracovníkov, ktorí inventúru vykonávajú pravidelne a poznajú princípy inventúry)

  • Znalosť sortimentu a rôznych špecifík 

  • Eliminácia administratívnej práce s podpisovaním zmlúv s jednorazovými brigádnikmi

  • Rýchlosť počítania a s tým spojená úspora mzdových nákladov na inventúru (skúsený pracovník je schopný spočítať v priemere položky 2x rýchlejšie za hodinu ako neskúsený pracovník)

  • Naša spoločnosť je zameraná na inventarizáciu tovaru, máme rozsiahlu databázu pracovníkovi, čím dosahujeme vyššiu kvalitu ako personálna agentúra. Vykonáme vždy danú službu v dopredu odsúhlasenom termíne

ELIMINÁCIA PRÁCE 

s náborom brigádnikov

na inventúru

ZNALOSŤ SORTIMENTU

a jeho rôznych špecifikáciích

RÝCHLOSŤ POČÍTANIA 

a úspora mzdových nákladov

ZHÁŇATE BRIGÁGU?

Potrebujete informácie ohľadom brigády?
Pracujete u nás a nie je vám niečo jasné?

Woman_01.png
bottom of page