top of page
Audit_2000.jpg

AUDIT INVENTÚR

AUDIT
INVENTÚR

Hlavným dôvodom prečo si nechať zaistiť audit inventúr je objektívny a nezávislý dohľad nad realizáciou inventúry vlastným personálom.

 

Audítor kontroluje, či inventúra zásob alebo majetku zodpovedá skutočnosti a či zahŕňa všetok inventár vo vlastníctve spoločnosti tzn. všetok tovar, zásoby, majetok.

 

Audítor je Vašou zárukou kompetentnosti, objektívneho a správneho výsledku inventúry.

Audit_Inventur_2.jpg

Prečo si vybrať nás?

  • Nezávislý dohľad nad fyzickou inventúrou Vašej pobočky

  • Objektívny názor skúseného pracovníka v oblasti inventúr

  • Podrobná správa obsahujúca všetky záznamy, ktoré potrebujete nezávisle sledovať

SPRACUJEME VÝSLEDOK

inventúry

do prehľadného

reportu

OBJEKTÍVNY VÝSLEDOK

inventúry tovaru je zabezpečený nezávislou stranou

VÝSLEDOK
DO 2 HODÍN

po ukončení

inventúry

ZHÁŇATE BRIGÁGU?

Potrebujete informácie ohľadom brigády?
Pracujete u nás a nie je vám niečo jasné?

Woman_01.png
bottom of page