top of page
Inventura_majetku.jpg

INVENTÚRA MAJETKU

INVENTÚRA MAJETKU

Na základe povinnosti realizovať inventarizáciu majetku podľa § 29, zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve ponúkame službu INVENTARIZÁCIA MAJETKU.

 

Jedná sa o outsourcovanú profesionálnu službu, prostredníctvom ktorej sme schopní inventarizácie hmotného a drobného hmotného majetku

 

K inventarizácii majetku používame vlastných pracovníkov, vlastný software, hardware a know-how. Celý proces inventarizácie a označenie majetku Vám zjednodušíme, zrýchlime a sprehľadníme tak, aby Vás nič neprekvapilo.

Inventura_96dpi.jpg

Prečo si vybrať nás?

  • Pomôžeme Vám vytvoriť vnútropodnikovú smernicu pre inventarizáciu majetku

  • Označíme hmotný majetok inventarizačnými štítkami s čiarovými kódmi, ktoré zjednodušia každoročnú inventarizáciu a sprehľadnia pohyb majetku v rámci firmy

  • Spracujeme výsledok inventarizácie do prehľadného reportu

  • Výsledok inventarizácie do 2 hodín po ukončení

  • Inventarizácia majetku vykonaná externou firmou zaisťuje objektívny výstup

  • Vaši pracovníci nie sú zamestnaní inventarizáciou majetku a venujú sa činnostiam prinášajúcim Vám zisk

SPRACUJEME VÝSLEDOK 

inventúry

do prehľadného

reportu

OBJEKTÍVNY VÝSLEDOK 

inventúry majetku je zaručený nezávislou stranou

VÝSLEDOK
DO 2 HODÍN

po ukončení

inventúry

majetku

ZHÁŇATE BRIGÁGU?

Potrebujete informácie ohľadom brigády?
Pracujete u nás a nie je vám niečo jasné?

Woman_01.png
bottom of page