top of page

Prečo realizovať inventúru
so Store Invent Services?

Finančný benefit
 • Inventarizácia prebieha mimo otváraciu dobu prevádzok klienta

 • Úspora nákladov na obstaranie alebo aktualizáciu softwaru

 • Odstránenie nákladov za nadčasové hodiny a prácu v noci

 • Bez nutnosti obstarania špeciálnej techniky na realizáciu inventúr, spotrebného materiálu atď.

 • Odpadávajú logistické náklady na prepravu vlastných osôb a techniky

Prínos pre zákazníkov klienta
 • Zamestnanci našich klientov sa môžu venovať svojej práci a udržiavať obchodnú jednotku v perfektnom stave pre zákazníkov

 • Rýchla realizácia inventúry s minimálnym dopadom na chod obchodnej jednotky

 • Po realizácií inventúry je predajňa uprataná a tovar uložený presne podľa požiadaviek klienta

Efektívne riadenie zásob
 • Objektívne a presné výsledky

 • Spracovanie reportov a výstupov z inventúry

 • Investigácia rozdielov oproti účtovnému stavu zásob po skončení inventúry

Uvedomujeme si, že inventarizácia tovaru je pre našich klientov veľmi dôležitá súčasť ich biznisu pre efektívne riadenie zásob, ale častokrát na tento proces nie je dostatok zaškolených pracovníkov, ktorí by inventarizáciu zrealizovali bez toho, aby to nezasiahlo plynulý chod prevádzky.


Okrem prevádzkovej náročnosti vznikajú spoločnostiam taktiež finančné náklady na realizáciu inventúr tovaru. Medzi tieto náklady patria mzdy a odvody zamestnancov na prípravu, realizáciu a vyhodnotenie inventúr, príplatky za nočné zmeny, cestovné náklady, amortizáciu vlastnej techniky, náklady na zakúpenie alebo prenájom software a hardware, údržba a oprava hardware, štruktúra manažérov centrálnej kancelárie spravujúcej agendu inventúr, drobné náklady na spotrebný materiál.

 

Našim hlavným mottom a poslaním je oslobodenie klientov od tejto zložitej a časovo náročnej činnosti. Hlavnou výhodou je zaškolený tím pracovníkov s vlastnými zariadeniami, prostredníctvom ktorých sme schopní Vám zaručiť presný a objektívny výsledok.

ZHÁŇATE BRIGÁGU?

Potrebujete informácie ohľadom brigády?
Pracujete u nás a nie je vám niečo jasné?

Woman_01.png
bottom of page